Släpvagn

B utökad (B96)

Med ett körkort med utökad B-behörighet (B96) får du ha en totalvikt bil och släp upp till 4 250 kg.

Om du redan har ett B-körkort kan du göra ett körprov för att få utökad B-behörighet.
Om du redan har B-körkort behöver du inte ha ett körkortstillstånd.

För att få utökad B-behörighet krävs det att:

  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt körprov.
  • Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Om du redan har behörighet B krävs varken ett körkortstillstånd eller genomförd introduktionsutbildning.

BE – Bil med tungt släp

Med ett körkort med behörigheten BE får du köra personbilar eller lätta lastbilar med en totalvikt på högst 3 500 kg och en eller flera släp kopplade till bilen.

BE-behörigheten har inte någon begränsning för bilens och släpvagnens sammanlagda totalvikter. Dock får inte släpets eller släpens sammanlagda totalvikt vara över 3 500 kg.

För att få ett BE-körkort krävs det att:

  • Du har ett svenskt körkort med B-behörighet.
  • Du har ett körkortstillstånd.
  • Du är permanent bosatt i Sverige eller har studerat här i minst sex månader.
  • Du har fyllt 18 år.
  • Du har gjort ett godkänt körkortsprov (kunskapsprov och körprov).
  • Du har inget körkort från något annat EES-land. Om du har ett sådant körkort går det att byta ut mot ett svenskt.

Är du intresserad av att ta släpvagnskörkort eller köpa teorimaterial? Kontakta oss på jannestrafikskola@gmail.com

Priser

Släpvagn utökad B behörighet (B96)
Paketpris* 3000 kr
1 lektion bil+släp 60 min 1700 kr
Hyra bil+släp vid prov** 1700 kr
Släpvagn BE behörighet
Paketpris* 4500 kr
Teori inloggning behörighet BE 700 kr
1 lektion bil+släp (80 min) 2200 kr
Hyra bil+släp vid prov** 2000 kr